# đạo phật

Xem chủ đề đạo phật qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Ý nghĩa của câu niệm 'A Di Đà Phật'

    Ý nghĩa của câu niệm 'A Di Đà Phật'

    Ngày nay, nếu nghe đến Phật Giáo, không ai là không biết câu 'A Di Đà Phật'. Vậy câu này c...

  • 10 Nguyên tắc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma

    10 Nguyên tắc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma

    “Tín ngưỡng của tôi rất đơn giản, tín ngưỡng của tôi là lòng tốt.”- Dalai Lama