# điềm xấu

Xem chủ đề điềm xấu qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Những con mèo đen có mang lại điềm xấu?

    Những con mèo đen có mang lại điềm xấu?

    “Khi chúng ta gặp phải một con mèo đen băng qua đường thì có nghĩa là nó đang...đi đâu đó!...