# điều tồi tệ

Xem chủ đề điều tồi tệ qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Điều tồi tệ nhất mà bạn từng làm?

    Điều tồi tệ nhất mà bạn từng làm?

    Bạn đã từng làm điều gì tồi tệ nhất? Liệu đó có phải là làm ai đấy tổn thương hay làm một...