# điều tra tội phạm

Xem chủ đề điều tra tội phạm qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Bạn biết gì về FBI?

    Bạn biết gì về FBI?

    FBI là một trong những tổ chức điều tra tội phạm có uy tín, nhưng cũng kín tiếng nhất thế...

  • Cách thẩm vấn một nghi phạm.

    Cách thẩm vấn một nghi phạm.

    “Hãy thành thật với tôi, và chúng ta có thể sẽ đạt được điều gì đó. Còn nếu ông giở trò lừ...