# đi chùa

Xem chủ đề đi chùa qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Đi chùa để làm gì?

    Đi chùa để làm gì?

    Những gì đang diễn ra đã trở thành chuỗi “đại họa” đưa Phật giáo lao vào tình trạng khủng...

  • Phật tử đi Chùa vì sao vẫn khổ đau không dứt?

    Phật tử đi Chùa vì sao vẫn khổ đau không dứt?

    Chừng nào mục đích chính của người đi lễ chùa chỉ đến van vái cầu xin cho thỏa cái lòng th...