# Ảnh biếm họa

Tổng hợp hình ảnh biếm họa, những góc nhìn sâu cay về hiện thực cuộc sống. Tùy vào các hiểu của mỗi người, mà từng bức ảnh sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Click để tải thêm...