# 1001 câu hỏi vì sao

Giải đáp những vấn đề rất nhiều người thắc mắc nhưng lại chẳng mấy ai biết. Vì sao đường cao tốc không có đèn? Vì sao lạnh lại nổi da gà? Vì sao máy bay tắt đèn khi cất cánh và hạ cánh?

Click để tải thêm...