# bí ẩn chưa có lời giải

Có rất nhiều hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải mà đến bây giờ chúng vẫn là dấu chấm hỏi cho các nhà khoa học. Liệu rằng, tồn tại song song với chúng ta là những thế lực vô hình nào đó?

Click để tải thêm...