# Bạn khác phái

Xem chủ đề Bạn khác phái qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Có bạn thân khác phái, tại sao không ?

    Có bạn thân khác phái, tại sao không ?

    Tôi nghĩ các bạn ai cũng có một đứa bạn đặc biệt là khác phái nhỉ, chúng nó chẳng là người...