# Bố cục hình ảnh

Xem chủ đề Bố cục hình ảnh qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Bố cục trong nhiếp ảnh

    Bố cục trong nhiếp ảnh

    Không có quy tắc bất di bất dịch khi chụp ảnh, tuy nhiên, có một số hướng dẫn sẽ giúp bạn...

  • Tập hợp các quy tắc tạo bố cục đẹp cho bức ảnh

    Tập hợp các quy tắc tạo bố cục đẹp cho bức ảnh

    Video tập hợp các quy tắc để chụp một bức ảnh có bố cục đẹp. Các quy tắc bao gồm quy tắc 1...