# Công nghệ 5g

Xem chủ đề Công nghệ 5g qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Công nghệ 5G và cuộc chiến mới Mỹ-Trung

    Công nghệ 5G và cuộc chiến mới Mỹ-Trung

    Công nghệ mạng 5G (mạng không dây thế hệ thứ năm) sẽ cách mạng hóa toàn bộ nền kinh tế côn...