# Cục súc

Xem chủ đề Cục súc qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Cục súc là gì?

    Cục súc là gì?

    Thằng ấy cục súc lắm, con ấy hơi cục súc, nói chung là vô cùng cục súc. Thế cục súc là gì...