# Cpu

Xem chủ đề Cpu qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • CPU là gì ? Vai trò của CPU ?

    CPU là gì ? Vai trò của CPU ?

    Để một chiếc máy tính để bàn (PC) hay laptop hoạt động cần rất nhiều linh kiện. CPU cũng l...