# Dị đoan

Xem chủ đề Dị đoan qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Chúng ta đang mê tín suy đồi?

    Chúng ta đang mê tín suy đồi?

    Một cách dè dặt, người bạn của mình hỏi, theo anh thì người Việt có mê tín dị đoan không....