Điều gì sẽ xảy ra khi trái đất ngừng quay?

Hãy tưởng tượng rằng một nếu một ngày nào đó trái đất ngừng quay thì điều gì sẽ xảy ra, cùng OhayTV đi tìm câu trả lời nhé!....
www.ohay.tv