Không rượu, không cafe trong 15 tháng và đây là 4 điều tuyệt vời anh chàng này nhận được

Chính xác thì cho đến hôm nay, tôi chưa hề đụng đến một giọt rượu hay café nào trong vòng 15 tháng..... www.ohay.tv