Bức thư ông bố gửi con gái và bài học cuộc đời 'Không ai nợ con điều gì cả'

'Thật không dễ dàng để tóm gọn trong vài từ mà bố đã mất rất nhiều năm để rút ra được.....'.... www.ohay.tv