Tại sao đường cao tốc thường không có đèn?

Bạn có để ý những đoạn đường cao tốc thường không có đèn đường không? Tại sao vậy?.... www.ohay.tv