Kinh doanh phải linh hoạt

Bán hàng là phải linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cách làm góp gió thành bão này không những thu được lợi nhuận cao hơn cả bán gói mà còn bán được nhiều hơn. .... www.ohay.tv