Người nghèo nghèo ở đâu? Người giàu sao vẫn giàu?

Những khác biệt cơ bản giữa người giàu và người nghèo, nếu muốn giàu phải thay đổi tư duy!!!.... www.ohay.tv