Phim ngắn Thái Lan khiến hàng triệu người phải khóc...

Hàng triệu người trên thế giới đã rơi nước mắt vì bộ phim này, phim thực sự ám ảnh nhưng cũng rất nhân văn và cảm động....... www.ohay.tv