Sử Việt Nam chưa bao giờ kiêu hùng và hấp dẫn trong một phim hoạt hình đến thế

Tập 1 mang tên 'Giấy' của dự án dã sử diễn họa 'Tử Chiến Thành Đa Bang' đã gây được nhiều sự chú ý của giới trẻ nhờ sự tâm huyết của nhóm tác giả đối với sử Việt..... www.ohay.tv