Bạn là người lịch sự? Bạn đã biết 35 quy tắc này chưa?

Giao tiếp giữa người với người là cả một nghệ thuật, giao tiếp sao cho khéo léo lịch sự, ứng xử sao cho thỏa đáng tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào..... www.ohay.tv