4 lý do không nên làm việc chăm chỉ

"Không nên làm việc chăm chỉ ", nghe có vẻ buồn cười nhưng nếu nghĩ kỹ lại, điều này hoàn toàn nên làm. Không nên làm việc chăm chỉ không có ý là khuyên bạn nlười biếng trong công việc.....
www.ohay.tv