14 kiểu sinh viên ra trường chắc chắc sẽ thất nghiệp

Tại sao bạn tốt nghiệp loại khá giỏi, được huấn luyện nhiều kỹ năng, kiến thức nhưng sau khi ra trường vẫn thất nghiệp. Cùng xem nhé!.... www.ohay.tv