# flagship

Flagship là khái niệm để chỉ về những sản phẩm bán chạy nhất hoặc tốt nhất của một hãng. Từ này có nguồn gốc từ một thuật ngữ của hải quân dùng để chỉ người quan trọng nhất trên con tàu hay con tàu quan trọng nhất trong một đoàn tàu.

Chưa có bài viết nào thuộc chủ đề này.