# Giới tính thứ 3

Xem chủ đề Giới tính thứ 3 qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Công khai LGBT như thế nào?

    Công khai LGBT như thế nào?

    Mọi người có những khoảng thời gian khác nhau để công khai. Và khi bạn quyết định để cho n...

  • Khi mình là Bê Đê =))

    Khi mình là Bê Đê =))

    Cảm giác của bạn khi nhận ra giới tính thật của mình là gì? Đã, đang hay có lẽ sẽ?