# Hình năm góc

Xem chủ đề Hình năm góc qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Vì sao Lầu Năm Góc lại có hình năm góc?

    Vì sao Lầu Năm Góc lại có hình năm góc?

    Lầu Năm Góc tại Mỹ - biểu tượng hùng hồn cho sức mạnh quân sự của cường quốc số một thế gi...