# Học tiếng việt

Xem chủ đề Học tiếng việt qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Khi 'Tiếng Việt' được viết thành 'Tiếq Việt'

    Khi 'Tiếng Việt' được viết thành 'Tiếq Việt'

    Chúng ta nghĩ sao nếu chữ 'luật giáo dục' phải viết là 'luật záo zụk', 'nhà nước' là 'n’à...

  • Cách sử dụng I và Y thế nào cho đúng?

    Cách sử dụng I và Y thế nào cho đúng?

    Nhìn chung, đối với người Việt thì 'i' hay 'y' dường như là một vấn đề đơn giản, vì theo ý...