# Khurshed batliwala

Xem chủ đề Khurshed batliwala qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

  • Tại sao (a2+ b2) = a2 + 2ab + b2

    Tại sao (a2+ b2) = a2 + 2ab + b2

    Chúng ta đều quá quen thuộc với công thức này, nhưng với video này, chúng ta mới có thể ch...