# Lập trình web

Xem chủ đề Lập trình web qua các bài viết mới và được nhiều người quan tâm nhất trên Ohay TV.

    Bức hình được vẽ hoàn toàn bằng HTML và CSS

    Bức hình được vẽ hoàn toàn bằng HTML và CSS
    Github / @cyanharlow
    HTML và CSS là 2 ngôn ngữ được sử dụng trong lập trình web, khó ai có thể nghĩ rằng nó có thể sử dụng để vẽ nên được một tấm hình với các chi tiết tỉ mỉ như thế này. Tuy nhiên một anh chàng đã làm được điều đó, hoàn toàn chỉ HTML và CSS.