10 bức họa đỉnh cao của Graffiti

Graffiti làm cho những con phố thêm sắc màu, mang một cái hồn riêng. Dường như bạn đã quá quen thuộc với cụm từ Graffiti, nhưng có thể bạn vẫn chưa biết 10 công trình Graffiti đẹp nhất từ khắp thế giới, hãy nhìn xem, bạn sẽ ngạc nhiên đấy!

1. Cuộc sống thanh tra

Cuộc sống thanh tra,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

2. Lát cắt của cuộc sống

Lát cắt của cuộc sống,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

3. Chúa Krishna

Chúa Krishna,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

4. Lỗ thông

Lỗ thông,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

5. Hài kịch

Hài kịch,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

6. Lông vũ

Lông vũ,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

7. Cuộc sống thành thị

Cuộc sống thành thị,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

8. Những bạn nhỏ tinh nghịch

Những bạn nhỏ tinh nghịch,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

9. Bản sao

Bản sao,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo

10. Bọt biển

Bọt biển,graffiti,đẹp nhất,độc đáo,sáng tạo