10 bức tranh đắt giá nhất trong lịch sử

Dưới đây là 10 bức tranh có giá đặt nhất trong lịch sử. Hãy cùng Ohay TV khám phá xem chúng là những bức tranh nào nhé.

1. 300 triệu USD cho bức tranh 'When will you marry' của Paul Gauguin

300 triệu USD cho bức tranh 'When will you marry' của  Paul Gauguin,những bức tranh đắt giá nhất,nghệ thuật,lịch sử

2. 274 triệu USD cho bức tranh 'The Card Players' của Paul Cézanne

274 triệu USD cho bức tranh 'The Card Players' của Paul Cézanne,những bức tranh đắt giá nhất,nghệ thuật,lịch sử

3. 186 triệu USD cho bức tranh 'Violet, Green and Red' của Mark Rothko

186 triệu USD cho bức tranh 'Violet, Green and Red' của Mark Rothko,những bức tranh đắt giá nhất,nghệ thuật,lịch sử

4. 179.3 triệu USD cho bức tranh 'Les Femmes d’Alger' (Version O) của Pablo Picasso

179.3 triệu USD cho bức tranh 'Les Femmes d’Alger' (Version O) của Pablo Picasso,những bức tranh đắt giá nhất,nghệ thuật,lịch sử

5. 165.4 triệu USD cho bức tranh 'No 5', 1948 của Jackson Pollock

165.4 triệu USD cho bức tranh 'No 5', 1948 của Jackson Pollock,những bức tranh đắt giá nhất,nghệ thuật,lịch sử

Vẫn Còn, Click để xem tiếp