10 bức vẽ phơi bày mặt tối của xã hội hiện đại

Bộ tranh dưới đây diễn tả sâu sắc sự u ám và ảm đạm của xã hội hiện đại. Chúng ta cùng xem những sự thật của cuộc sống dưới một góc nhìn khác nhé.

1. Tất cả chúng ta đều chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà đâu ngờ rằng nó có thể kìm hãm chúng ta.

Tất cả chúng ta đều chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà đâu ngờ rằng nó có thể kìm hãm chúng ta.,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

2. Thế giới ảo sẽ dắt ta đến đâu?

Thế giới ảo sẽ dắt ta đến đâu?,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

3. Con trẻ sẽ cảm thấy như thế nào khi sống trong một gia đình bạo lực

Con trẻ sẽ cảm thấy như thế nào khi sống trong một gia đình bạo lực,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

4. Thế hệ cũng những cái mác.

Thế hệ cũng những cái mác. ,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

5. Đây là một cuộc chạy đua vũ trang

Đây là một cuộc chạy đua vũ trang,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

6. Có hàng trăm thứ phải lo giữa cuộc sống bộn bề khiến chúng ta không thể chuyên tâm làm việc

Có hàng trăm thứ phải lo giữa cuộc sống bộn bề khiến chúng ta không thể chuyên tâm làm việc,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

7. Mỗi ngày là một cuộc chiến với thời gian.

Mỗi ngày là một cuộc chiến với thời gian. ,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

8. Quan trọng là cách chúng ta nhìn cuộc sống này

Quan trọng là cách chúng ta nhìn cuộc sống này,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

9. Thế giới ảo liệu có theo ta đến khi ta về với cát bụi

Thế giới ảo liệu có theo ta đến khi ta về với cát bụi,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống

10. Bây giờ mấy ai đến sân khấu để thưởng thức âm nhạc nữa

Bây giờ mấy ai đến sân khấu để thưởng thức âm nhạc nữa,xã hội hiện đại,sự thật cuộc sống,ảnh biếm họa,thực trạng cuộc sống