10 câu nói của cha mẹ giúp trẻ tránh bị lạm dụng tình dục

Chỉ cần đúng 5 phút, các mẹ đã có thể dạy con tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị lạm dụng cùng một quy tắc vô cùng đơn giản và dễ nhớ.

1. Trong gia đình của chúng ta, không có nơi nào là bí mật

Trong gia đình của chúng ta, không có nơi nào là bí mật,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

2. Quy tắc bàn tay: ôm người ruột thịt; nắm tay thầy cô, bạn bè ở trường; bắt tay với người quen; vẫy tay với người lạ và xua tay với kẻ xấu

Quy tắc bàn tay: ôm người ruột thịt; nắm tay thầy cô, bạn bè ở trường; bắt tay với người quen; vẫy tay với người lạ và xua tay với kẻ xấu,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

3. Quy tắc quần lót:''Khi con đã mặc đồ lót, khu vực 'kín' chỉ dành riêng cho con. Không ai có thể đụng chạm vào đó''

Quy tắc quần lót:''Khi con đã mặc đồ lót, khu vực 'kín' chỉ dành riêng cho con. Không ai có thể đụng chạm vào đó'',lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

4. Hỏi trẻ những câu như: "Có ai ôm hôn con như mẹ vẫn làm không?", "Có ai chạm vào người con mà con không thích không?"

Hỏi trẻ những câu như: "Có ai ôm hôn con như mẹ vẫn làm không?", "Có ai chạm vào người con mà con không thích không?",lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

5. Quy tắc biết trước còn hơn khổ sau

Quy tắc biết trước còn hơn khổ sau,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

6. Hãy giúp con hiểu sức mạnh của cum từ này, trẻ sẽ biết cách phản kháng khi gặp trường hợp xấu

Hãy giúp con hiểu sức mạnh của cum từ này, trẻ sẽ biết cách phản kháng khi gặp trường hợp xấu,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

7. Dạy con tự bảo vệ bản thân

Dạy con tự bảo vệ bản thân,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

8. Đặt ra 1 vài trường hợp để trẻ xử lí

Đặt ra 1 vài trường hợp để trẻ xử lí,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

9. Giúp con hiểu giá trị của bản thân

Giúp con hiểu giá trị của bản thân,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái

10. Dạy con đề phòng trong mọi trường hợp

Dạy con đề phòng trong mọi trường hợp,lạm dụng tình dục,làm cha mẹ,nuôi dạy con cái eva.vn