10 câu nói sẽ truyền cảm hứng cho bạn để thành công

Thành công không phải chuyện một sớm một chiều, nó chỉ đến với những ai dám mơ ước, dám thực hiện và đương đầu với khó khăn thử thách. Hãy đọc 10 câu nói nổi tiếng dưới đây để được truyền cảm hứng trên con đường tìm kiếm thành công nhé!

1. Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả chăm chỉ. - Stephen King

Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả chăm chỉ.  - Stephen King,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

2. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ.

Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ.,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

3. Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. - Mark Twain

Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm.  - Mark Twain,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

4. Chính những lựa chọn của những ta, chứ không phải khả năng, cho thấy chúng ta thực sự là ai.- J. K. Rowling.

Chính những lựa chọn của những ta, chứ không phải khả năng, cho thấy chúng ta thực sự là ai.- J. K. Rowling.,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

5. Bạn phải học các quy tắc của trò chơi và sau đó bạn phải chơi tốt hơn so với người khác. - Albert Einstein

Bạn phải học các quy tắc của trò chơi và sau đó bạn phải chơi tốt hơn so với người khác. - Albert Einstein,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

6. Tôi không hề thất bại, tôi chỉ tìm ra 10,000 cách không hiệu quả. – Thomas Edision.

Tôi không hề thất bại, tôi chỉ tìm ra 10,000 cách không hiệu quả. – Thomas Edision.,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

7. Người thành công chính là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc từ chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta - David Brinkley

Người thành công chính là người có thể xây dựng một nền tảng vững chắc từ chính những viên gạch người khác đã ném vào anh ta - David Brinkley,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

8. Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. - Eleanor Roosevelt

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.  - Eleanor Roosevelt,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

9. Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, hay thiếu hụt kiến thức, mà đúng hơn là thiếu hụt ý chí. - Vince Lombardi

Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, hay thiếu hụt kiến thức, mà đúng hơn là thiếu hụt ý chí. - Vince Lombardi,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

10. Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin. - Mark Twain

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin. - Mark Twain,châm ngôn sâu sắc,câu nói hay,bài học cuộc sống,suy ngẫm,truyền cảm hứng,thành công

                                                                                  Nguồn: addicted2success.com

Xem thêm bài viết khác của mình:

10 câu nói bất hủ của William Shakespeare