10 câu nói truyền động lực mạnh mẽ cho bạn.

Hãy cùng Ohay đọc và chiêm nghiệm 10 câu nói sau để tiếp thêm động lực cho một ngày mới nhé!

1. Hãy tìm lấy công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.

Hãy tìm lấy công việc mà bạn yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

2. Hành trình ngàn dặm cũng đều bắt đầu bằng một bước chân.

Hành trình ngàn dặm cũng đều bắt đầu bằng một bước chân.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

3. Kẻ nào nói rằng "việc đó không làm được đâu" thì đừng nên cản người đang làm việc đó.

Kẻ nào nói rằng "việc đó không làm được đâu" thì đừng nên cản người đang làm việc đó.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

4. Vẽ ra viễn cảnh mà không thực hiện chính là nằm mơ giữa ban ngày. Hành động nhưng không có tầm nhìn là ác mộng.

Vẽ ra viễn cảnh mà không thực hiện chính là nằm mơ giữa ban ngày. Hành động nhưng không có tầm nhìn là ác mộng.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

5. Nếu nghĩ rằng bạn yêu thích một điều gì đó, hãy thử cố gắng một lần, nếu không bạn sẽ phải hối hận hết phần đời còn lại.

Nếu nghĩ rằng bạn yêu thích một điều gì đó, hãy thử cố gắng một lần, nếu không bạn sẽ phải hối hận hết phần đời còn lại.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

6. Đừng bỏ cuộc, thế thôi!

Đừng bỏ cuộc, thế thôi!,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

7. Tôi không hài lòng với việc kiếm tiền đủ sống. TôI tìm kiếm điều gì khiến tôi trở thành tuyên ngôn.

Tôi không hài lòng với việc kiếm tiền đủ sống. TôI tìm kiếm điều gì khiến tôi trở thành tuyên ngôn.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

8. Nếu cuộc sống của bạn không nằm bên kia bờ vực, có thể bạn đang sống quá an toàn.

Nếu cuộc sống của bạn không nằm bên kia bờ vực, có thể bạn đang sống quá an toàn.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

9. Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm những lời biện hộ.

Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu không, bạn sẽ tìm những lời biện hộ.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống

10. Mỗi ngày thức dậy, tôi nhìn vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ mà Forbes liệt kê. Nếu không có tên mình ở đó, tôi sẽ dậy và làm việc.

Mỗi ngày thức dậy, tôi nhìn vào danh sách những người giàu nhất nước Mỹ mà Forbes liệt kê. Nếu không có tên mình ở đó, tôi sẽ dậy và làm việc.,câu nói hay,suy ngẫm,triết lý sống,động lực sống