10 công việc có thể khiến bạn FA cả đời

10 công việc này thực ra rất phổ biến và không có nghĩa là sẽ làm bạn cô đơn cả đời. Bài viết có ý phân tích những khía cạnh có thể cản trở bạn hẹn hò yêu đương và lập gia đình nếu bạn chon những công việc đó

1. Lập trình viên, kỹ sư IT

Lập trình viên, kỹ sư IT,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

2. Bác sỹ, y tá

Bác sỹ, y tá,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

3. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

4. Biên tập viên

Biên tập viên,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

5. Nhà văn

Nhà văn,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

6. Luật sư

Luật sư,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

7. Đầu bếp

Đầu bếp,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

8. Tiếp viên hàng không

Tiếp viên hàng không,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

9. Nhân viên chuyển phát

Nhân viên chuyển phát,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không

10. Nghệ sĩ

Nghệ sĩ,Công việc,lập trình,y tá,tiếp viên hàng không