10 danh ngôn hay về tuổi trẻ chọn lọc

Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của cuốn sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc. (Longfellow (Mỹ)

1. Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ. (Hồ Chí Minh)

Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ. (Hồ Chí Minh),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

2. Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của cuốn sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc. (Longfellow (Mỹ)

Tuổi trẻ đẹp biết bao! Tỏa ánh sáng và sức nóng, tràn ngập màu sắc và mộng ảo, là một chương của cuốn sách, là một câu chuyện không bao giờ kết thúc. (Longfellow (Mỹ),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

3. Hy vọng chẳng bao giờ rời bỏ ta chỉ có ta bỏ rơi hy vọng (George Weinberg)

Hy vọng chẳng bao giờ rời bỏ ta chỉ có ta bỏ rơi hy vọng (George Weinberg),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

4. Điều thích hợp với thanh niên là: phán đoán không bằng phát minh, bàn luận không bằng thực hành, làm công việc cứng nhắc không bằng theo đuổi kế hoạch mới.( Bacon, Anh)

Điều thích hợp với thanh niên là: phán đoán không bằng phát minh, bàn luận không bằng thực hành, làm công việc cứng nhắc không bằng theo đuổi kế hoạch mới.( Bacon, Anh),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

5. Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. ( Belinsky, Nga)

Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. ( Belinsky, Nga),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

6. Khi trẻ tuổi nên tìm hiểu triết lý, khi già lão cũng đừng bỏ bê tìm hiểu triết lý, vì sức khỏe của tâm hồn không phân biệt sớm muộn. ( Epicurus (Hy Lạp)

Khi trẻ tuổi nên tìm hiểu triết lý, khi già lão cũng đừng bỏ bê tìm hiểu triết lý, vì sức khỏe của tâm hồn không phân biệt sớm muộn. ( Epicurus (Hy Lạp),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

7. Tuổi trẻ quá phóng túng làm mất đi điều thứ vị của tâm hồn, quá kiềm nén sẽ mất đi sự linh hoạt của đầu óc. (Chainbevei, Pháp)

Tuổi trẻ quá phóng túng làm mất đi điều thứ vị của tâm hồn, quá kiềm nén sẽ mất đi sự linh hoạt của đầu óc.  (Chainbevei, Pháp),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

8. 20 năm nữa bạn sẽ thấy nuối tiếc về những điều bạn không làm hôm nay hơn là những điều bạn đã làm (...) - Mark Twain

20 năm nữa bạn sẽ thấy nuối tiếc về những điều bạn không làm hôm nay hơn là những điều bạn đã làm (...) - Mark Twain,tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

9. Tuổi trẻ, hãy ra khỏi cửa đi (...) - Khuyết danh

Tuổi trẻ, hãy ra khỏi cửa đi (...) - Khuyết danh,tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn

10. Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi nhưng sức mạnh thì không. Mọi sự cố gắng luyện tập đều chỉ vì muốn dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, sẽ không còn đối thủ nào khác nữa. (Lyna)

Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi nhưng sức mạnh thì không. Mọi sự cố gắng luyện tập đều chỉ vì muốn dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, sẽ không còn đối thủ nào khác nữa. (Lyna),tuổi trẻ,tuổi thanh xuân,danh ngôn tuổi trẻ,suy ngẫm cuộc sống,10 danh ngôn