10 món đồ học tập huyền thoại của học sinh thời đầu 9X

Hãy cùng ohay.tv quay trở về tuổi thơ với những đồ dùng học tập gợi nhớ một thời học sinh không thể nào quên của các bạn thời đầu 9X!

1. Sách giáo khoa

Sách giáo khoa,dụng cụ học tập,9x đời đầu

2. Bút kim tinh

Bút kim tinh,dụng cụ học tập,9x đời đầu

3. Bút chì ngòi

Bút chì ngòi,dụng cụ học tập,9x đời đầu

4. Mực Cửu Long

Mực Cửu Long,dụng cụ học tập,9x đời đầu

5. Hộp màu Mic

Hộp màu Mic,dụng cụ học tập,9x đời đầu

6. Tẩy ABC huyền thoại

Tẩy ABC huyền thoại,dụng cụ học tập,9x đời đầu

7. Bảng đen

Bảng đen,dụng cụ học tập,9x đời đầu

8. Hộp phấn có giẻ lau

Hộp phấn có giẻ lau,dụng cụ học tập,9x đời đầu

9. Giấy thủ công

Giấy thủ công,dụng cụ học tập,9x đời đầu

10. Bộ lắp ghép kỹ thuật

Bộ lắp ghép kỹ thuật,dụng cụ học tập,9x đời đầu

Nguồn: Internet