10 nguyên tắc sống của người Nhật

Với 10 nguyên tắc sống này, người Nhật giờ đây đang có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới.

1. Ăn ít, nhai nhiều

Ăn ít, nhai nhiều,

2. Ăn thịt ít, ăn rau nhiều

Ăn thịt ít, ăn rau nhiều,

3. Ăn đường ít, ăn quả nhiều

Ăn đường ít, ăn quả nhiều,

4. Ăn mặn ít, ăn chua nhiều

Ăn mặn ít, ăn chua nhiều,

5. Lo ít, ngủ nhiều

Lo ít, ngủ nhiều,

6. Giận ít, cười nhiều

Giận ít, cười nhiều,

7. Ngồi xe ít, đi bộ nhiều

Ngồi xe ít, đi bộ nhiều,

8. Nói ít, làm nhiều

Nói ít, làm nhiều,

9. Tham lam ít, bố thí nhiều

Tham lam ít, bố thí nhiều,

10. Mặc ít, tắm nhiều

Mặc ít, tắm nhiều,