10 nơi trên thế giới ngay cả siêu trộm cũng không dám mơ tới

Trong những bộ phim điện ảnh, chúng ta đã thấy quá nhiều những căn cứ bí mật. Những nơi mà không ai biết đến và được canh gác cẩn mật. Trong thế giới thực, cũng tồn tại những khu vực “giới hạn” như vậy.

1. Thư viện Vatican (Vatican Library)

Thư viện Vatican (Vatican Library),trom,an toan,bi mat

2. Kho hạt giống toàn cầu (Svalbard Global Seed Vault).

Kho hạt giống toàn cầu (Svalbard Global Seed Vault).,trom,an toan,bi mat

3. Fort Knox (Kho trữ vàng của Mỹ)

Fort Knox (Kho trữ vàng của Mỹ),trom,an toan,bi mat

4. Đường ngầm của Anh được xây dựng từ năm 1960

Đường ngầm của Anh được xây dựng từ năm 1960,trom,an toan,bi mat

5. Ngân hàng hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Ngân hàng hệ thống dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.,trom,an toan,bi mat

6. Khu nhà xanh (The Greenbrier)

Khu nhà xanh (The Greenbrier),trom,an toan,bi mat

7. Sông Tumen (biên giới Nga - Bắc Hàn )

Sông Tumen (biên giới Nga - Bắc Hàn ),trom,an toan,bi mat

8. Cơ sở dữ liệu bí mật.

Cơ sở dữ liệu bí mật.,trom,an toan,bi mat

9. Kho vàng của Iran

Kho vàng của Iran,trom,an toan,bi mat

10. Khu vực 51

Khu vực 51,trom,an toan,bi mat

  • Bài liên quan: trom, an toan, bi mat,