10 sự khác biệt quan trọng giữa SẾP và NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Bạn đang là 'Sếp' hay một 'Người lãnh đạo' thực thụ? Cùng xem nhé!

Có một sự khác biệt rất lớn giữa những điều tạo nên một người sếp và một người lãnh đạo. Họ hành động khác nhau trong hầu hết các trường hợp. Họ áp dụng những phong cách quản lý khác nhau, xây dựng những mối quan hệ khác nhau và họ đưa ra các quyết định cũng khác nhau nốt.

Sếp là một người quản lý các cấp dưới của mình nhưng trong khi đó một người lãnh đạo lại là “bản chất” của cả nhóm khi anh/cô ấy là người truyền cảm hứng và thúc đẩy mỗi một thành viên trong nhóm của mình.

Hãy theo dõi những tấm hình dưới đây và bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa sếp và người lãnh đạo một lần nào nữa.

,boss,leader,differences Sự khác biệt giữa sếp và người lãnh đạo...

3. 1.

1.,boss,leader,differences Sếp sẽ không hề thương xót nhân viên nhưng người lãnh đạo thì ngược lại, họ sẽ rất nhân từ...

4. 2.

2.,boss,leader,differences Sếp nói: “Tôi…!” nhưng người lãnh đạo sẽ nói: “Chúng ta…!”

5. 3.

3.,boss,leader,differences Sếp sử dụng con người nhưng người lãnh đạo sẽ tìm cách phát triển những con người ấy.

6. 4.

4.,boss,leader,differences Sếp khiến nhân viên cảm thấy sợ hãi còn nhà lãnh đạo sẽ khiến các thành viên tôn trọng mình

7. 5.

5.,boss,leader,differences Sếp thu về danh lợi còn người lãnh đạo lại trao tặng những điều tương tự.

8. 6.

6.,boss,leader,differences Sếp rất thích “soi” và muốn quản lý mọi thứ trong tay kể cả những điều nhỏ nhặt, người lãnh đạo thì sẽ tín nhiệm mỗi thành viên của mình.

9. 7.

7.,boss,leader,differences Sếp nói: “Đi!”, người lãnh đạo nói: “Cùng đi nào!”

10. 8.

8.,boss,leader,differences Sếp nghĩ về những điều ngắn hạn, người lãnh đạo sẽ suy tính cho tương lai lâu dài.

11. 9.

9.,boss,leader,differences Sếp là sếp, người lãnh đạo chỉ đơn giản là một người đồng nghiệp của bạn mà thôi.

12. 10.

10.,boss,leader,differences Sếp chú ý đến quá trình, người lãnh đạo lại đặt trọng tâm vào mỗi một thành viên.

  • Bài liên quan: boss, leader, differences,