100 Bức ảnh cực hiếm về cuộc chiến tranh ở Việt Nam trên báo nước ngoài có thể bạn chưa biết (P3)

Dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Những bức ảnh sau đây về cuộc chiến tranh ở Việt Nam sẽ giúp thêm các bạn trẻ hiểu về lịch sử anh hùng đó của dân tộc

Bức ảnh 75

Bức ảnh 75,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Lưu trữ ảnh / AFP

Người lính Bắc Việt tiến vào căn cứ của dinh tổng thống miền Nam Việt Nam ở Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nguồn ảnh 76

Nguồn ảnh 76,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Người lính Bắc Việt tiếnvào các căn cứ của dinh tổng thống miền Nam Việt Nam ở Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Bức ảnh 77

Bức ảnh 77,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Người lính Bắc Việt tiến vào các căn cứ của dinh tổng thống miền Nam Việt Nam ở Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Bức ảnh 78

Bức ảnh 78,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Một người lính Cộng đang giám sát tại nhà Quốc hội Sài Gòn, sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn.

79

79,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Cư dân Sài Gòn tập hợp lại sau khi lực lượng cộng sản chiếm được thành phố, 30 tháng 4 năm 1975.

Bức ảnh 80

Bức ảnh 80,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Trẻ em trên đống đổ nát của một khu phố Sài Gòn, sau khilực lượng cộng sản chiếm được thành phố, 30 tháng 4 năm 1975.

Bức ảnh 81

Bức ảnh 81,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Chiến sĩ Cộng sản được chào đón bởi những người dân tập hợp lại trên đường Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Bức ảnh 82

Bức ảnh 82,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Lính Cộng đang giám sát tại Quốc hội Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975

Bức ảnh 83

Bức ảnh 83,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Một chiếc xe tăng quân Bắc Việt Nam đâm đổ hàng rào xung quanh dinh tổng thống Nam Việt Nam ở Sài Gòn, 30 Tháng 4 1975.

Bức ảnh 84

Bức ảnh 84,chiến tranh việt nam,ảnh quý hiếm,ảnh chiến tranh việt nam Nguồn ảnh / AFP

Các chiên sĩ cộng sản bơi thuyền đi giải phóng thành phố Cà Mau, 01 Tháng năm 1975.

Vẫn Còn, Click để xem tiếp