1001 kiểu biểu cảm của động vật khi đứng chờ cửa

Những con vật này thật sự rất rất rất muốn được vào nhà...

1. Cả bọn đang ngóng cái gì vậy?

Cả bọn đang ngóng cái gì vậy?,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

2. Vừng ơi mở ra điiiiiii!!!!

Vừng ơi mở ra điiiiiii!!!!,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

3. Ê chị đếm tới 3 mà không mở cửa ra là xác định nha.

Ê chị đếm tới 3 mà không mở cửa ra là xác định nha.,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

4. Cứu iêm với! Con chó nó sắp vặt lông em rồi!

Cứu iêm với! Con chó nó sắp vặt lông em rồi!,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

5. Đằng ấy đang ăn cái gì nhìn ngon vậy?

Đằng ấy đang ăn cái gì nhìn ngon vậy?,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

6. Huhuhu...Con chim nó sắp thịt em rồi...

Huhuhu...Con chim nó sắp thịt em rồi...,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

7. Cho em vào đi mà!! Ngoài này vừa tối lại vừa lạnh nữa...

Cho em vào đi mà!! Ngoài này vừa tối lại vừa lạnh nữa...,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

8. Ê mèo mở cửa ra cho chị em chế vào quẩy với

Ê mèo mở cửa ra cho chị em chế vào quẩy với,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

9. Lè-è-è!! Mô phật mở cửa ra đi!!!

Lè-è-è!! Mô phật mở cửa ra đi!!!,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

10. Con sen kia, ngươi không mở cửa ra thì đừng trách ta vô tình

Con sen kia, ngươi không mở cửa ra thì đừng trách ta vô tình,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

11. Triển ngay chiêu "Nước mắt nàng mèo"

Triển ngay chiêu "Nước mắt nàng mèo",Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

12. Có đem mồi về nè, mình nhậu đi

Có đem mồi về nè, mình nhậu đi,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

13. Chị tên là Bạch Tuyết và chị không có thích tuyết đâu nha!!!

Chị tên là Bạch Tuyết và chị không có thích tuyết đâu nha!!!,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

14. Lông em đã trắng đi vì tuyết

Lông em đã trắng đi vì tuyết,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

15. Tụi em mới đi phượt về vui quá nè

Tụi em mới đi phượt về vui quá nè,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

16. Hậu quả của việc nhốt chế ở ngoài nè! Còn tái phạm là banh nhà luôn nha.

Hậu quả của việc nhốt chế ở ngoài nè! Còn tái phạm là banh nhà luôn nha.,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

17. Hú hú!! Ta là tặc-zăng đây!!

Hú hú!! Ta là tặc-zăng đây!!,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

18. Nhìn gì hả? Con sen kia, mở cửa cho đại ca vào

Nhìn gì hả? Con sen kia, mở cửa cho đại ca vào,Ảnh động vật hài hước,Biểu cảm của thú cưng khi bị nhốt

Nguồn: Bright Side

Caption: Mai Trần