11 cách tạo hình khi chụp ảnh 3 người

Hướng dẫn cách tạo hình khi chụp ảnh 3 người dưới bóng hình của những chú cá mập

1. Em đã làm duyên mà sao anh vẫn chưa tới

Em đã làm duyên mà sao anh vẫn chưa tới,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

5. Nào cùng nâng ly

Nào cùng nâng ly,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

7. Bọn em có duyên mà

Bọn em có duyên mà ,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

8. Người hơi mập nhưng chân hơi dài đó

Người hơi mập nhưng chân hơi dài đó ,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

9. Thế méo nào chân lại ngắn thế nhỉ

Thế méo nào chân lại ngắn thế nhỉ,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

10. Xê ra, biển là của tụi chụy

Xê ra, biển là của tụi chụy,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

11. Bọn em mỗi người một dáng

Bọn em mỗi người một dáng ,cá mập,chụp ảnh 3 người,hình chụp

Nguồn fanpage: Tủ sách đầu giường