11 hình ảnh biếm họa sốc về mảng tối của cuộc sống hiện đại

Những biếm họa gây sốc của Gunduz Agayev là một nghệ sĩ từ Azerbaijan về mảng tối của cuộc sống hiện đại như chiến tranh, người nhập cư, phân biệt giới tính...

1. Tình trạng "kẻ ăn không hết, người tìm chẳng ra" vẫn tồn tại mãi trong thế giới hiện đại.

Tình trạng "kẻ ăn không hết, người tìm chẳng ra" vẫn tồn tại mãi trong thế giới hiện đại.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

2. Chỉ có thể hóa thành chim mới có thể nhập cư mà không cần visa trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Chỉ có thể hóa thành chim mới có thể nhập cư mà không cần visa trong cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

3. Các tôn giáo đều khuyên con người làm điều thiện nhưng vẫn có cuộc xung đột tôn giáo đẫm máu vẫn xảy ra. Họ như những con cá mập nguy hiểm ẩn dưới mặt nước khi lao tới xâu xé con người chỉ thấy vi cá thôi.

Các tôn giáo đều khuyên con người làm điều thiện nhưng vẫn có cuộc xung đột tôn giáo đẫm máu vẫn xảy ra. Họ như những con cá mập nguy hiểm ẩn dưới mặt nước khi lao tới xâu xé con người chỉ thấy vi cá thôi.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

4. Người biểu tình và lực lượng an ninh đang tham gia vào một cuộc chiến không có hồi kết thúc.

Người biểu tình và lực lượng an ninh đang tham gia vào một cuộc chiến không có hồi kết thúc.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

5. Những nguy hiểm khủng khiếp luôn đe dọa người nhập cư trước khi họ có thể đến vùng đất mới.

Những nguy hiểm khủng khiếp luôn đe dọa người nhập cư trước khi họ có thể đến vùng đất mới.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

6. Công nghệ hiện đại không giúp giảm đi bất bình đẳng với nữ giới, có khi lại càng khủng khiếp hơn nữa.

Công nghệ hiện đại không giúp giảm đi bất bình đẳng với nữ giới, có khi lại càng khủng khiếp hơn nữa.,mảng tối cuộc sống hiện đại,biếm họa sốc,Gunduz Agayev

Vẫn Còn, Click để xem tiếp