12 bức ảnh phản ánh hiện thực xã hội nhức nhối

Trong cuộc sống, những vấn đề xã hội vẫn luôn tồn tại và đôi khi con người trở nên quen thuộc với chúng đến mức không thể thoát ra được.

1. Quá trình tiến hóa của loài người hiện đại

Quá trình tiến hóa của loài người hiện đại,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

2. Những gì chính trị gia nói là những thứ họ sẽ không làm

Những gì chính trị gia nói là những thứ họ sẽ không làm,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

3. Khi một kẻ cầm quyền bị đánh bại, ngay lập tức sẽ có kẻ khác lên thay

Khi một kẻ cầm quyền bị đánh bại, ngay lập tức sẽ có kẻ khác lên thay,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

4. Trẻ em bắt chước rập khuôn những gì được dạy. Đúng hay sai?

Trẻ em bắt chước rập khuôn những gì được dạy. Đúng hay sai?,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

5. Thùng càng rỗng thì kêu càng to. Những kẻ càng ngu dốt thì càng thích chứng tỏ

Thùng càng rỗng thì kêu càng to. Những kẻ càng ngu dốt thì càng thích chứng tỏ,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

6. Với những quốc gia như Bắc Triều Tiên, nạn đói có lẽ là vấn đề luôn thường trực

Với những quốc gia như Bắc Triều Tiên, nạn đói có lẽ là vấn đề luôn thường trực,xã hội,hiện thực,suy ngẫm,vấn đề,con người

Vẫn Còn, Click để xem tiếp