12 bức hình cho thấy mèo và tuyết không thuộc về nhau

Tuyết trắng thật sự rất đẹp. Nó là sân chơi lý tưởng cho con người và nhiều con vật vào mùa đông. Nhưng những con mèo thì không nghĩ vậy. Chúng sợ cái lạnh, sợ sự lún lầy của tuyết và chúng muốn tránh xa những bãi tuyết.

1. Hãy mở cửa cho tôi. Làm ơn!

Hãy mở cửa cho tôi. Làm ơn!,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

2. Tại sao lại đặt con xuống đây?

Tại sao lại đặt con xuống đây?,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

3. Tất cả đều đồng ý ở trong nhà thì tốt hơn.

Tất cả đều đồng ý ở trong nhà thì tốt hơn.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

4. Hãy để con về nhà!

Hãy để con về nhà!,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

5. Ôi thôi!

Ôi thôi!,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

6. Chân con lạnh cóng rồi.

Chân con lạnh cóng rồi.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

7. Ánh mắt ấy là khoảnh khắc vô giá.

Ánh mắt ấy là khoảnh khắc vô giá.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

8. Cái hộp này thật tuyệt.

Cái hộp này thật tuyệt.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

9. Có lẽ đi bằng tay sẽ tốt hơn.

Có lẽ đi bằng tay sẽ tốt hơn.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

10. Nhìn tôi có hợp với thời tiết này không?

Nhìn tôi có hợp với thời tiết này không?,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

11. Làm ơn cho con ra khỏi đây.

Làm ơn cho con ra khỏi đây.,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết

12. Bạn chắc có thể đi bộ ra đó chứ?

Bạn chắc có thể đi bộ ra đó chứ?,dễ thương,loài mèo,động vật,mèo và tuyết,tuyết rơi,bãi tuyết