12 câu hỏi ngớ ngẩn mà người dùng thường xuyên tra Google

Tại sao đàn ông có vú? Đàn ông có thể mang thai không?...Là những câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà người dùng thường xuyên tra Google có thể khiến bạn ngạc nhiên đấy

1. Có phải tôi đang mang thai? (90,500 lượt mỗi tháng)

Có phải tôi đang mang thai? (90,500 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

2. Người ngoài hành tinh có tồn tại không? (49.500 lượt mỗi tháng)

Người ngoài hành tinh có tồn tại không? (49.500 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

3. Hãy chỉ tôi đường về nhà? (49.500 lượt mỗi tháng)

Hãy chỉ tôi đường về nhà? (49.500 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

4. Khi nào tôi sẽ chết? (49.500 lượt mỗi tháng)

Khi nào tôi sẽ chết? (49.500 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

5. Có phải tôi đốt cháy calo khi rắm? (49.500 lượt mỗi tháng)

Có phải tôi đốt cháy calo khi rắm? (49.500 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

6. Tại sao đàn ông có vú? (22.200 lượt mỗi tháng)

Tại sao đàn ông có vú? (22.200 lượt mỗi tháng),câu hỏi ngớ ngẩn,google

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: câu hỏi ngớ ngẩn, google,